The next step of Fitness

The next step of Fitness

Sport & Leefstijlclub De Toekomst biedt haar leden kwaliteit. Als Les Mills National Trainer bewaakt Nicole Delboeuf, mede-eigenaar, deze kwaliteiten. Al jarenlang waarderen onze leden deze kwaliteiten en volgen ze trouw een of meerdere lessen in de week.

De tendens in de fitnessbranche is het veranderen van levensstijlen. Je hoeft maar in een willekeurige omgeving om je heen te kijken en je snapt waarom dit een goede zet is. Bij het veranderen van levensstijlen komen een aantal aspecten kijken zoals bewegen, voeding, slapen (ontspanning) en vooral gedrag. Het aspect gedrag werd in het verleden altijd onderschat, maar wordt meer en meer het ‘toverwoord’ om iemand op het juiste pad te zetten.
Bij het veranderen van gedrag denk je vaak aan psychologen of pedagogen. Helaas moeten steeds meer mensen hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. De grote groep mensen die hier nog geen gebruik van hoeft te maken, maar wel hulp nodig hebben om gezonder en gewenster gedrag te krijgen, kunnen deze hulp bij de betere fitnesscentra krijgen. Veranderen van gedrag is wel een intensief traject. Heel belangrijk daarbij zijn het aantal contactmomenten en de intensiteit van deze momenten.

Wij zijn al een hele tijd aan het nadenken hoe wij dit kunnen vertalen naar onze club. We zijn dan ook trots dat wij een aardig idee hebben hoe we het gaan inrichten en sterker nog, we hebben een aantal initiaties gedaan om het mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld is de buitensportplek.

Wij beseffen ons terdege, dat dit traject niet binnen ons huidige lidmaatschapssysteem past. De kwaliteiten die wij in de lessen bieden passen prima binnen dat systeem. Intensiever en meer contact vergt meer financiële investering van jou. Intensiever en meer contact vergt ook meer van ons. De groepen zullen relatief klein zijn, waardoor wij wel die extra kwaliteiten kunnen bieden.
  
Mocht je kiezen voor dit systeem doe je nog steeds mee met die prachtige lessen van Les Mills. En jij kiest nog steeds hoe vaak je dat wilt doen. Daarnaast initiëren wij speciale small group PT trainingen, Yoga en gaan wij meer aandacht besteden aan het coachen van gedrag en voeding.

Small group PT trainingen gebeuren in een kleine setting en wij gaan dit aanbieden in meerdere varianten. Zo hebben we dadelijk een ‘mannen’ training, waarbij de oefeningen meer gericht zijn op het bovenlichaam. De ‘vrouwen’ training is meer gericht op de benen, billen en buik. En wat te denken van ‘conditie’ trainingen en trainingen waarbij wij alleen gebruik maken van de kettlebell. Met onze nieuwe buiten-sport-plek is het zelfs mogelijk om korte bootcampachtige trainingen te verzorgen. In de zomerperiode (inmiddels gestart) kun je een aantal van deze trainingen tegen een kleine vergoeding uitproberen. De intensieve trainingen, de kleine groepen, nog meer commitment, zal er toe bijdragen dat mensen ‘fanatieker’ komen sporten en het gedrag: “Ik ga vandaag niet sporten, want…!” zal minder en minder worden. Bij dit (gedrag) veranderingsproces zal voeding een heel voorname plaats gaan innemen.

Yoga is hot! Letterlijk en figuurlijk! Yoga bestaat ook al heel lang en heeft zijn vaste plek binnen de maatschappij al lang verworven. Yoga is in populariteit heel erg aan het groeien. Steeds meer mensen merken dat het zo niet langer meer kan. De menselijk boog is bij velen zo gespannen, dat het wachten is op de draad die gaat knappen. Een bepaalde hectiek in ons leven, met name op ons werk, zal altijd blijven. Daarom zullen we op zoek moet gaan naar meer ontspanning. Yoga is daarbij een heel mooi voorbeeld. Nicole, zoals eerder genoemd National Trainer BODYBALANCE, is zich aan het verdiepen in de Yoga en heeft inmiddels een aantal opleidingen achter de rug; Power Yoga en Hatha Yoga. Na de zomervakantie gaan wij starten met Yoga binnen het vernieuwde systeem. Yoga past perfect binnen het nieuwe plaatje wat wij voor ogen hebben. Yoga brengt jou rust en brengt jou zeer waarschijnlijk aan het denken. Het plaatje wordt langzaam compleet. Wil jij Yoga een keer proberen, dat kan! Lees het nieuwsbericht over Yoga in de zomer.

De kleinere groepen en dus het intensievere contact zal al voor een hele verandering zorgen. In de wetenschap dat 70-90% van je resultaat, of dit nu op gewicht komen is of je helemaal gezond en fit voelen, wordt bepaald door je voeding, gaan we daar speciale coachmomenten voor creëren. Feitelijk doen wij dit al jaren. In dat traject hebben wij echter heel veel geleerd om dit per individu aan te passen. Dit heeft weer alles te maken met gedrag. We weten dat, wanneer we dit niet als geheel gaan zien, een verandering gedoemd is om te mislukken. Sterker nog, zelfs iemand die dit traject dadelijk gedurende een jaar bij ons volgt, kan uiteindelijk nog ‘mislukken’. We moeten dus heel nauwkeurig te werk gaan om ervoor te zorgen, dat dit niet gebeurd. Dit is een heel intensief traject mede doordat onze maatschappij hier helemaal niet op ingericht is. De maatschappij is ingericht met verleidingen, die nauwelijks zijn te weerstaan.

Het toverwoord voor de komende maanden is FIT. Je fit voelen, fit worden, fit zijn is waar het allemaal om draait. Fitte mensen voelen zich niet alleen fit, maar hebben heel vaak ook meer energie. Die meer energie zetten ze om in ‘arbeid’ (kan heel breed zijn) die hen nog fitter maakt. Fit zijn maakt je ook veel weerbaarder voor allerlei omstandigheden en tegen ziektes. Je kent het gevoel waarschijnlijk wel: “Ik voel mij fit! Ik heb het idee dat ik de hele wereld aankan.”
In DE TOEKOMST maken wij jou weer FIT!:-)

Het is lastig om op papier uit te leggen hoe een en ander concreet gaat uitzien. Daarom gaan wij in de maanden augustus en september informatiebijeenkomsten organiseren om dit nieuwe systeem uit te leggen en leden de kans te geven om zich hiervoor aan te melden. Om toch een tipje van de sluier te lichten, geven wij een voorbeeld van hoe dadelijk hier iemand gebruik van gaat maken.

Jacqueline (fictief persoon?) neemt dadelijk een lidmaatschap van 2 keer per week sporten en kiest daarnaast voor ons nieuwe systeem. Zij wil naast deze 2 keer sporten nog 2 keer sporten, maar dan 1 small group training en 1 yoga les. Zij heeft moeite om op gewicht te blijven en valt vaak voor verleidingen. Ze kan het niet zelf en vraagt ons om hulp. Jacqueline gaat dadelijk een lager bedrag betalen voor haar 2 sportmomenten en doet daarmee mee aan onze prachtige lessen. Als je kiest voor dit systeem doe je minimaal 10 keer per kwartaal mee met een small group training of yoga. Per saldo ben je weliswaar duurder uit, maar je bepaald daarmee wel zelf de intensiteit om je fitste ik te creëren. Je mag binnen dit systeem uiteraard vaker meedoen met een extra les. Je kunt je voorstellen dat wanneer Jacqueline dadelijk 2 keer per week sport in de reguliere lessen, gemiddeld 2 keer per week meedoet met een small group of yoga, zij zich een heel ander persoon zal gaan voelen. Jacqueline kiest daarnaast voor 1 coachgesprek per maand en wordt daarin gecoacht op haar voeding en het aanleren van nieuw gewenst gedrag. Ze kiest bijvoorbeeld voor het dagelijks invullen van haar voeding in de app en leert hierdoor heel goed hoe voeding in elkaar steekt en wat de beste gezonde keuzes zijn én toch te blijven genieten van het leven?. Wie wil dit niet?